Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em balinês possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em bretão possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em checo possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em córnico possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em eslovaco possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em estoniano possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em finlandês possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em hakka possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em ido possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em indonésio possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em interlíngue possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em javanês possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em kotava possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em lituano possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em malaio possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em min nan possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em nauruano possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em norueguês bokmål possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em novial possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em norueguês nynorsk possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em quéchua possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em ruanda possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em sami setentrional possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em samogiciano possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em sorábio alto possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em suaíli possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em vietnamita possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em volapuque possui o
artigo Praha
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em võro possui o
artigo Praha

Balinês editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Bretão editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Checo/Tcheco editar

Substantivo editar

Praha, feminino

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca

Ver também editar

No Wikcionário editar

Na Wikipédia editar


Córnico editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Eslovaco editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Estoniano editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Finlandês editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Hakka editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Ido editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Indonésio editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Interlíngue editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Javanês editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Kotava editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Língua Franca Nova editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Lituano editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Malaio editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Min Nan editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Nauruano editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Norueguês Bokmål editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Novial editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Norueguês Nynorsk editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Quéchua editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Ruanda editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Sami Setentrional editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Samogiciano editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Sorábio Alto editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Suaíli editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Vietnamita editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Volapuque editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca


Võro editar

Substantivo editar

Praha

 1. (geografia) Praga, a capital da República Tcheca