רעפּובליק פֿון קאָנגאָ

Locução substantiva

editar

רעפּובליק פֿון קאָנגאָ, (republik fun kongo)

  1. (País) República do Congo

Ver também

editar