צענטראַל-אַפֿריקאַנישע רעפּובליק

Locução substantiva

editar

צענטראַל-אַפֿריקאַנישע רעפּובליק, (tsentral-afrikanishe republik)

  1. (País) República Centro-Africana

Ver também

editar