Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em espanhol possui o
artigo tantalio
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em galego possui o
artigo tantalio
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em liguriano possui o
artigo tantalio
Wikipédia
Wikipédia
A Wikipédia em italiano possui o
artigo tantalio
Tântalo

Espanhol editar

Substantivo editar

Ta
Hf W

tantalio

  1. tântalo

Sinônimo editar

Ver também editar

No Wikcionário editar


Galego editar

Substantivo editar

Ta
Hf W

tantalio

  1. tântalo

Sinônimo editar

Ver também editar

No Wikcionário editar


Liguriano editar

Substantivo editar

Ta
Hf W

tantalio

  1. tântalo

Ver também editar

No Wikcionário editar


Italiano editar

Substantivo editar

Ta
Hf W

tantalio

  1. tântalo

Ver também editar

No Wikcionário editar