പോളിനേഷ്യ

Índia MalaialaEditar

SubstantivoEditar

പോളിനേഷ്യ, próprio

  1. (Geografia) Polinésia