మేధస్సు

Télugo editar

Substantivo editar

మేధస్సు, meadhassu

  1. inteligência