யூதர் திருக்கோயில்

Índia TâmilEditar

Locução substantivaEditar

யூதர் திருக்கோயில்

  1. sinagoga